Nie zwalniamy tempa i cały czas pracujemy
nad ulepszeniem eSowy

2023-09-27NAJNOWSZA AKTUALIZACJA

Wersja 4.8.9

1. Możliwość dodania atrybutów tylko do wybranego magazynu.
2. Drobne poprawki i ulepszenia. 

2023-07-20

Wersja 4.8.6

 1. Zmiany w „Raporcie sprzedaży towarów i usług”.
 2. Modyfikacja raportu „Raport zakupu w cenach zakupu".
 3. Uwidocznienie numeru konta bankowe na dokumentach walutowych.
 4. Drobne poprawki i ulepszenia.
2023-06-13

Wersja 4.8.1

1. Edycja pola „Opis” z poziomu „Terminarza” w „Edytorze zadania”.
2. Zbiorcze potwierdzanie dokumentów magazynowych.
3. Kolory zleceń.
4. Na wydruku dokumentu korekty PZ (PZK) dodanie informacji do jakiego numeru dokumentu PZ korekta ta została utworzona.
5. Uwidocznienie w rachunkach sprzedażowych w zakładce „Powiązania”...
...
2023-05-09

Wersja 4.5.8.

Drobne poprawki i ulepszenia. 
2023-04-24

Wersja 4.5.3

 1. Automatyczne uzupełnianie daty płatności, jeśli w kartotece kontrahenta (dostawcy, dostawca/odbiorca) jeżeli zdefiniowany jest termin płatności,
 2. Możliwość zmiany widoku w tle Opis/Pozycje podczas dodawania nowych pozycji do zlecenia w module WARSZTAT.
 3. Dodanie możliwości sortowania towarów po Stanie, Rezerwacji i Dostępności w Kartotece Towarów i Usług.
 4. Możliwość dodania wartości netto i brutto waluty w zleceniach w module WARSZTAT/SKLEP.
 5. Dodanie kolumny z nazwą waluty na wydrukach zamówień generowanych w module SKLEP.
 6. Inne poprawki...
2023-03-28

Wersja 4.4.19

 1. Automatyzacja pobierania Faktur zakupowych z IC względem dokumentów magazynowych.
 2. Aktualizacja cen detalicznych IC w kartotekach towarowych eSowa.
 3. Nowy raport podglądu zmiany cen
 4. Nowe kolumny Warsztat - Lista zleceń
 5. Druk Zlecenie Naprawy
 6. i wiele innych..