Wersja 4.5.3

2023-04-24
Wersja 4.5.3

1.  Automatyczne uzupełnianie daty płatności, jeśli w kartotece kontrahenta (dostawcy, dostawca/odbiorca) jeżeli zdefiniowany jest termin płatności,

2. Możliwość zmiany widoku w tle Opis/Pozycje podczas dodawania nowych pozycji do zlecenia w module WARSZTAT,3. Dodanie możliwości sortowania towarów po Stanie, Rezerwacji i Dostępności w Kartotece Towarów i Usług.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .

.

4. Możliwość dodania wartości netto i brutto waluty w zleceniach w module WARSZTAT/SKLEP

.

5. Dodanie kolumny z nazwą waluty na wydrukach zamówień generowanych w module SKLEP.

6. Inne poprawki...