Wersja 4.3.8

2023-02-08

Wersja 4.3.8

  • Nowy raport: „Części po typie pojazdu” - analiza sprzedaży części wg typu pojazdu
  • Raport sprzedaż detaliczna (szczegółowa) – dodanie dodatkowych informacji o paragonach oraz podsumowań
  • Automatyczne nadawanie indeksu usług: ustawienia – opcje – usługi – ustawienie maski indeksu
  • Możliwość ustawienia jednostki miary na dodawanych usługach do kartoteki usług: ustawienia – opcje – usługi – domyślna jednostka miary
  • Sumowanie wartości na dokumentach kasowych
  • Kolumna z numerem rachunku w dokumentach magazynowych
  • Sumowanie wartości na dokumentach kasowych
  • Blokada otwierania raportów kasowych jeśli kolejny jest zamknięty