Wersja 4.2.9

2023-01-10

Wersja 4.2.9

  • Automatyczne dodawanie kodów GTU przy pobieraniu asygnat z Inter Cars S.A.
  • Warsztatowa karta pracy – dodanie informacji o kodzie silnika
  • Dokumenty kasowe – nowa kolumna „kwota”
  • Raporty kasowe – możliwość wydruku raportu dla samej gotówki oraz dla wszystkich form płatności