Instrukcja dodania atrybutu GTU dla towaru w eSowie

2020-10-01

eSowa - konfiguracja atrybutu na potrzeby kodów GTUNależy wejść w “Ustawienia” -> “Opcje”

Wybrać opcję “Atrybuty” (1)  a następnie konfigurację atrybutów dla towaru (2)

Nacisnąć “Dodaj” i dokonać zmian, jak na poniższym obrazku (Nazwa: GTU, Grupa: GTU, Typ: Wybór pojedynczy)Nacisnąć ikonkę z trzema kropkami przy Domyślne

W kolejnym oknie naciskamy dodaj i wprowadzamy kolejno kody GTU (GTU_01, GTU_02, GTU_03, GTU_04, GTU_05, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_09, GTU_10, GTU_11, GTU_12, GTU_13)


Naciskamy OK i zamykamy okno ustawień.

Po wejściu w “Kartoteki” -> “Towary/usługi” edytujemy interesujący nas indeks towaru i wybieramy zakładkę “Atrybuty”Tam, używając rozwijanej listy ustawiamy odpowiedni kod GTU dla danego indeksu