Aktualizacja 3.29.14

2022-02-24

Nowości:

 • JPK VAT – nowa struktura do generowania JPK od Stycznia 2022
 • Korekty stawki VAT na rachunkach sprzedaży oraz zakupu.
 • Ścieżka: W trakcie generowania korekty sprzedażowej lub zakupowej należy ustawić się na pozycji do skorygowania i wybrać „zmień ilość/cenę”, a następnie zmienić stawkę VAT.
 • Raport sprzedaży w cenach sprzedaży – dodana informacja o wartości w walucie.
 • Możliwość kasowania korekt faktur zakupowych.
 • Inwentaryzacja – wyszukiwanie indeksów ze znakami specjalnymi bez ich wskazywania
 • Przechowalnia opon – możliwość edycji kart
 • Możliwość generowania PRO FORMA w walucie

Poprawki:
 • Prawidłowe przeliczanie pracownika przy dodawaniu pozycji w zleceniu
 • Wyeliminowanie kasowania się pozycji po wejściu do kartoteki towarowej, jeśli było ich więcej niż 1
 • Historia napraw – prawidłowe filtrowanie zleceń
 • Historia napraw – naciśnięcie „enter” nie powoduje otwarcia zlecenia
 • Prawidłowe przeliczanie narzutu i marży w zleceniu