Aktualizacja 3.28.10

2021-11-09
1. JPK - Możliwość wskazania dodatkowych danych do JPK:
OsobaFizyczna/OsobaNieFizyczna
Adres e-mail
Numer telefonu
Imię
Nazwisko
Data urodzenia

Ścieżka: Ustawienia – dane firmy – dane do JPK

2. Terminarz - Dla każdego stanowiska system wylicza ile % czasu ma zaplanowane, odwołując się do wskazanych godzin pracy warsztatu.

Ścieżka: Warsztat – terminarz - % wskazane pod datą, obok stanowiska

3. Karta zlecenia warsztatowego – Nowy widok karty zleceń z pozycjami, z możliwością przełączenia na poprzedni widok

Ścieżka: Ustawienia – opcje – zlecenia (wydruk) – Drukuj nową kartę z pozycjami (automatycznie zaznaczona - możliwość zmiany)

4. Historia napraw - Możliwość chowania ofert w podglądzie historii napraw pojazdu.

Ścieżka:

Zlecenia (lista zleceń) – zakładka „Historia napraw pojazdu”
Zlecenia (nowe zlecenie) - zakładka „Historia napraw pojazdu”
Kartoteki – pojazdy - zakładka „Historia napraw pojazdu”

5. Raport „Koszty zleceń” – możliwy do wygenerowania z pozycji zlecenia.

Masowe zapisywanie rachunków sprzedaży do PDF

Ścieżka: Rachunki – lista rachunków sprzedażowych – zaznaczamy wybrane rachunki – drukuj kopia/oryginał – drukuj do pliku – wybieramy drukarkę „PRINT TO PDF”. Dokumenty zostaną zapisane we wskazanym folderze.

6. Lista zleceń Na liście zleceń można dodać kolumnę z wartością rachunku NETTO/BRUTTO

Ścieżka: Rachunki – lista rachunków – kursorem należy najechać na nazwę którejś z kolumn – naciskamy prawy przycisk myszy – wybieramy „Column Chooser” – interesującą nas kolumnę przesuwamy do paska z nazwami kolumn i ustawiamy w odpowiedniej dla nas kolejności.

7. Poniższe poprawki:

Poprawki JPK FAKTURA
Ilość pozycji w zleceniu - ponownie dodaje się jako 1
Wpisując procentowo marżę/narzut prawidłowo liczy się cena
Zlecenia warsztatowe – drukowanie zaznaczonych - pyta o listę kontrolną
Rabaty – pozwala na zmianę rabatu - przelicza wartości po zmianie rabatu