Aktualizacja 3.27.7

2021-07-06
  • Automatyczne pobieranie GTU przy pobieraniu FVZ z IC
  • Możliwość drukowania wielu faktur (w tym do drukarki PDF - wybieramy drukarkę Microsoft Print to PDF)
  • Raport min max - dodana grupa towarowa
  • Kalendarz w terminarzu - mozliwość dokładniejszego zaznaczenia zakresu dat
  • Raporty - zakres dat - dodano ubiegły tydzień
  • Warsztatowa Karta Pracy - poprawki