Aktualizacja 3.21.2

2018-12-10

Nowości

 • Drukowanie NIP’u na druku wezwania do zapłaty
 • Dodanie pola „kod silnika” do karty pojazdu -
  • wymagana jest aktualizacja marek/modeli/typów, aby kody były widoczne
 • Skanowanie kodu AZTEC w polu pojazdu w ZNA – przyspieszone dekodowanie kodów AZTEC, bez potrzeby przechodzenia do kartoteki pojazdów
 • Możliwość edycji domyślnego tekstu wezwania do zapłaty – plik wezwanie.rtf (POBIERZ)należy pobrać i umieścić w folderze źródłowym (folder z programem na dysku). Plik ten zostanie wczytany zamiast domyślnego, wszelkie zmiany oraz modyfikacje druku należy wykonywać na ww. pliku.
 • Wczytywanie pozycji do zlecenia/zamówienia z dokumentu magazynowego lub z rachunku 
 • Możliwość ustawienia ilość kopi dla wydruku FV po zatwierdzeniu transakcji. (ustawienia > opcje > wydruk faktur)
 • Rodzaj zleceń warsztatowych – możliwość dodawania własnych nazw (ustawienia -> opcje -> zlecenia -> edytor rodzajów zleceń)
 • Automatyczny wydruk numeru rachunku na powiązanym dokumencie magazynowym
 • Automatyczne przypisanie stron zabudowy w Karcie przechowalni opon – po wyborze „kopiuj x3” automatyczne ustawienie stron zabudowy w odpowiedniej kolejności.
 • Informacja o rachunku zakupu dla stanu magazynowego
 • Przechowalnia opon – wydruk 4 etykiet na jednej kartce A4
 • Przechowalnia opon – więcej informacji na liście opon w depozycie

Poprawki

 • Grupowanie pozycji na korekcie faktury VAT
 • Poprawianie danych kontrahenta pobranych z GUS – niektóre firmy nie posiadające nazwy ulicy, a jedynie miejscowość i numer domu były błędnie dodawane do kartoteki kontrahentów
 • Zmiana podpisu na dokumencie TaxFree – „Podpis funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej i pieczęć Polska-Cło”
 • Poprawione dodawanie kontrahenta z apostrofem w nazwie firmy
 • Faktura zakupu OnLine – edycja ceny towaru względem asygnaty
 • Poprawione podsumowanie raportu ruchów pozycji magazynowych
 • Poprawione filtrowanie na liście przechowalni opon
 • Wersja bazy danych 1.52.1