Aktualizacja 3.20.0

2018-07-10

Nowości

 • Komunikat o paragonie fiskalnym bez NIP przy wystawianiu faktury do paragonu (FVP)                      
 • Weryfikacja liczby używanych stanowisk
 • Formularz kontaktowy on-line                    
 • Wysyłanie błędów bezpośrednio z poziomu widoku błędu
 • Nowy sposób tworzenia zaliczek – możliwość wystawienia kilku FVZ, ostatnia z nich jest brana pod uwagę przy wystawieniu faktury końcowej
 • Raport nierozliczone rachunki – dla korekt faktur zakupu wyświetlanie numerów oryginałów
 • RODO – smsy informacyjne z przypomnieniem o wizycie bądź z informacją o odbiorze pojazdu nie wymagają zgody marketingowej
 • Możliwość ustawienia atrybutów ze zlecenia naprawy jako dodatkowych kolumn w widoku listy zleceń
 • Nazwa producenta części na karcie zlecenia
 • Zmiana nazwy „Sklep -> Nowe zamówienie” na „Sklep -> Nowa sprzedaż”
 • Możliwość usuwania ostatnio wystawionej bądź otwierania faktury unijnej