Aktualizacja 3.19.3

2018-05-29

Nowości

 • Szacunkowe przebiegi - czyli możliwość odfiltrowania pojazdów, które miały np serwis olejowy około X tyś km itp. Filtrowanie dla usługi.
 • Nowy rodzaj zlecenia - ZNU - zlecenie naprawy urządzenia
 • Dostosowanie do RODO
  1. Raport o danych klienta
   • wydruk na temat wszystkich danych z kartoteki kontrahentów
   • dodatkowo informacje o wszystkich pojazdach (o ile są)
   • informacja skąd dane były pobrane (gus, ręcznie, dowód rej. itp)
   • kiedy klient był dodany do systemu
   • jakie dane były zmieniane
   • lista wszystkich wystawionych dokumentów/rachunków na kontrahenta
  2. Eksport danych dotyczący napraw pojazdów kontrahenta w postaci pliku CSV
  3. Pole zgoda marketingowa w atrybutach kontrahenta
   • potrzebna również w celu wysyłania wiadomości SMS
  4. Blokowanie danych - atrybut 'Zastrzeżenie danych'
   • zaznaczenie go uniemożliwia wybranie danego kontrahenta do jakiegokolwiek nowego rachunku/dokumentu w programie
   • dane kontrahenta nadal są dostępne
  5. Raport o klientach których można anonimizować
  6. Anonimizacja danych klienta.
   • jeżeli dokumenty kontrahenta są starsze niż 5lat można anonimizować go
   • wszystkie dokumenty na których się pojawił są przepisywane na kontrahenta 'detal'
   • historia napraw pojazdu zostaje
  7. Auto blokowanie programu po X minutach - domyślnie 5 minut
 • Wersja bazy danych 1.50