Aktualizacja 3.17.2

2017-12-22

Nowości

 • lista zleceń
  • dodana kolumna rocznik pojazdu
  • dwuklik na zleceniu otwiera go
  • ukrywanie cen zakupu przy dodawaniu pozycji (na uprawnienie)
 • przytrzymanie Ctrl lub Alt i kliknięcie + (plus) w celu dodania pozycji, otworzy kartotekę towarową lub okienko dodawania po indeksie

Poprawki

 • ręcznie dodawanie KP / KW
 • wgrywanie licencji
 • otwieranie kartoteki pojazdów ze zlecenia • Wersja bazy danych 1.48.1