Aktualizacja 3.27.3

2021-06-08
  • Drukowanie kodów kreskowych w karcie pracy do pozycji w celu rejestrowania czasu pracy mechaników przy użyciu skanera
  • Możliwość rozliczenia czasów napraw jako rh lub szt
  • Poprawienie błędnych wylicznych kwot netto na FV Proforma
  • Możliwośc wystawienia korekty na +
  • Filtr 'FZ' na liście dok. mag
  • Nazwy kolumn na wydruku dla powiązanych zaliczek
  • Inne drobne poprawki